IHC Logo

IHC International Hospitality Company

Ön Başvuru Formu

Başvurulan Bölüm - Pozisyon *

Cinsiyetiniz *

Medeni Haliniz *

Konuşabildiğiniz Yabancı Diller ve Seviyeleri *

Askerlik Durumu *

KVKK ONAY KISMI ( Onaylamadığınız takdirde, başvurunuz değerlendirmeye alınmayacak ve bilgileriniz silinecektir.) *

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, şirket tarafından fiziki ve elektronik ortalmarda saklanmasına, bu verilere aktarılanlar tarafından erişilmesine ve bu verilerin yurt dışına aktarılmasına ve yurt dışında bulunmasına açıkça rıza gösterdiğimi kabul ederim.


© Copyright 2023, Tüm Hakları Saklıdır. International Hospitality Company